MUDr. Alice Veselá - diabetoložka v zapomenutém kraji

Příběh MUDr. Alice Veselé, které se spolu s manželem podařilo vybudovat sí prosperujících ambulancí v odlehlém regionu na Broumovsku na česko-polském pomezí. Je to kraj pískovcových skal, nádherné přírody a barokních památek, který je poměrně vzdálený od velkých nemocnic a specializovaných center, a tak zde není snadné zajistit nejen primární, ale i specializovanou ambulantní péči, včetně diabetologie. Přesto se jim tam podařilo vybudovat velké privátní zdravotnické zařízení zajišující místním obyvatelům péči v základních interních oborech. (Vyrobeno pro Czech Health Interactive a projekt Dianews.cz)